welkom bij de website van ViCie ViCie levert advies op het gebied van cultuurhistorie

Home

welkom bij de website van ViCie. Door op één van de knoppen te drukken krijgt u informatie over ViCie en de producten die het bureau levert.


Detail Rietveld Schröder huis.

rijksmonumenten
Gebouwd erfgoed, rijksmonumenten in een landschappelijke setting met hoge cultuurhistorische waarde.

Nederland is een klein land met een hoge bebouwingsgraad. Door de voortdurende vraag naar (ruimere) woningen, en door nieuwe functies in steden respectievelijk van oude bedrijfsvormen verandert het aanzien van Nederland. De vraag of en hoe bestaande bebouwing en landschappen in dit transformatieproces een rol kunnen of moeten spelen is een kwestie van maatwerk: zorgvuldig onderzoek met visie naar de kwaliteiten van het gebouw - al dan niet een monument - of gebied waarvoor andere functies voorzien zijn.

 © 2017 welkom bij de website van ViCie  •  Powered by beat247